dijous, 26 de febrer de 2009

Resum 2

Els nombres amb signes con per exemple -20 +25 i quan as de fer una operació no poden averi 2 signes i per aixo emb de fica un parentesí.

Si el primer nombre d'una operació porta parèntesis, aquet es pot suprimir.
Com per exemple:

Forma correcta +5 - (-8) =
Forma incorrecta +5 - -8 =

I també el signe + del primer nombre es pot suprimir.
Com per exemple:
+2+2 = quedaria de la següent forma: 2+2=

Regla dels signes per treure parèntesis:
+(+5) = +5
+(-5) = -5
-(+5) =- 5
-(-5) =+5

Aqui acabo el resum de la ECONOMIA DE SIMBOLS EN LES OPERACIONS AMB ENTERS.